تبلیغات
دانلود رایگان دیکشنری اختصاصی زیست شناسی

 دانلود  دیکشنری اختصاصی زیست شناسی , دانلود سریع  دیکشنری اختصاصی زیست شناسی , دانلود اسان  دیکشنری اختصاصی زیست شناسی , راه اسان دانلود   دیکشنری اختصاصی زیست شناسی , سریع ترین راه دانلود   دیکشنری اختصاصی زیست شناسی , دانلود بدون فیلتر  دیکشنری اختصاصی زیست شناسی ,


مجموعه ی کاملی از اصطلاحات اختصاصی زیست شناسی
با ترجمه فارسی روان و سلیس
انگلیسی به فارسی


بخش هایی از کتاب :
acute illness بیماری حاد
acute lymphocytic leukemia لوکمی لنفوسیتی حاد
acute myeloblastic leukemia لوکمی میلوبلاستیک حاد
acute myelomonacytic
leukemia
لوکمی میلوموناسیتیک حاد
acute nonlymphocytic
leukemia
لوکمی غیر لنفوسیتی حاد
acute promyelocytic
leukemia
لوکمی پرومیلوس ...
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha